Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Dekanské voľno - Beánie

                                                                                         

Exkurzia 15.11.2018

                                                                                                                                          

ERASMUS+ pre študentov

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľujem si Vás informovať o vypísaní doplňujúceho výberového konania v rámci mobility ERASMUS+ pre študentov na:

D E K A N S K É . V O Ľ N O